Neurotypisch of kortweg NT is een neologisme waarmee iedereen met een 'doorsnee' neurologische en psychologische ontwikkeling van de hersenen wordt bedoeld. Bij een neurotypisch iemand wordt de ontwikkeling op het gebied van het verwerken en gebruiken van sociale, linguïstische en zintuiglijke informatie algemeen gezien als normaal en aangepast. De term is een vertaling van het Engelse neurotypical.

Hoewel de term oorspronkelijk afkomstig is van mensen met een autismespectrum stoornis en bedoeld was als een label voor niet-autistische mensen, wordt de term steeds meer als aanvaardbaar begrip gebruikt in onder meer de neurowetenschappen en andere dergelijke onderzoeksvelden (zoals onder psychologen, psychiaters en andere hulpverleners).

Kortom: gewone mensen zijn neurotypisch.

En waarom ze hier een aparte pagina hebben?
Je zult de term af en toe tegenkomen het forum. Het is dus geen scheldwoord, maar een benaming. om onderscheid te maken tussen een wel- en niet-asperger.
"Gewone mensen" of "niet-Asperger" klinkt ook weer zo raar.